sl12 Bi thép - Hạt bi thép banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11
Trang chủ > Tài Liệu

Yêu cầu an toàn trong quá trình vận hành tủ phun cát tự hút

 

Biện pháp về an toàn cho người sử dụng trong quá trình vận hành tủ phun cát

 

1.1 Bạn phải đeo găng tay phun cát trong  suốt quá trình phun .

1.2 Không sử dụng thiết  bị hư hỏng trong quá trình vận hành.

1.3 Súng phun cát chỉ hoạt động ở khu vực làm sạch. Không được chỉ súng phun về phía cửa sổ của tủ.

1.4 Chỉ sử dụng vật liệu phun ở dạng khô và có kích thước  thích hợp.

1.5 Trước khi bắt đầu hoạt động bạn phải đảm bảo nhưng yêu cầu sau:

- Găng tay và kính bảo vệ không bị hư hỏng.

- Súng phun, đường ống phải được đấu nối chắc chắn.

- Quạt hút phải hoạt động bình thường.

1.6 Trong quá trình vận hành phải bảo đảm tất cả các cửa  phải được đóng chặt .

1.7 Quạt hút phải được hoạt động trong suốt quá trình phun.

1.8 Khi phun xong, trước khi mở cửa phải chờ cho bụi trong khoang phun được hút hết ra khoang chứa bụi .Khi kết thúc ca làm việc phải về sinh khoang phun sạch sẽ bằng sung khí .

1.9 Không nên mở của khi bụi và tắt quạt hút chưa được hút hết ra khoang chứa bụi.