sl12
Trang chủ > Sản phẩm

Máy Phun Cát

Các loại máy phun cát:

Máy Phun cát có 2 loại: tự động và không tự động.

may-phun-cat

Đặc điểm máy phun cát:

Được dùng để đánh bóng tàu biển, làm sạch gỉ sét, hàu bám.

Công suất làm sạch siêu cao, không bui, không ô nhiễm

Nguyên liệu dùng cho máy phun cát

Nguyên liệu chính dùng trong máy phun cát là cát đánh bóng và bi chuyên dụng.