sl12 Bi thép - Hạt bi thép
Trang chủ > Sản phẩm

Máy Phun Bi Mâm Quay

GTT-1502

 

 

Các máy Rotating Disk là giải pháp đơn giản, linh hoạt và kinh tế cho các nhu cầu xử lý bề mặt.

Các bộ phận được nạp trên bàn xoay: bề mặt bên và hàng đầu của họ là đối tượng của bức ảnh bằng cách ném bánh Roter.  

Máy không đòi hỏi một cái hố, và được cung cấp hoàn chỉnh với một bộ lọc khô tự làm sạch dustcollecto r.